Fonduri pentru tratament in strainatate pentru afectiuni care NU sunt incluse in pachetul de baza al CNAS

Tratament in strainatateObtinerea de fonduri pentru tratament in strainatate in cazul afectiunilor care NU sunt incluse in pachetul de baza al CNAS se face de la Ministerul Sanatatii (Ordinul 50/2005 modificat prin Ordinul 1011/iunie 2011)

Etapele care trebuie urmate de catre pacient, un reprezentant legal al acestuia sau sot/sotie, ruda pana la gradul IV:
1) Se va solicita medicului curant intocmirea unei scrisori medicale (cu parafa medicului curant si stampila unitatii medicale in cadrul careia a fost tratat) din care sa rezulte foarte clar ca:
- tratamentul (de ex. transplant, interventie chirurgicala, etc.) nu se poate efectua in Romania, impreuna cu argumentatia corespunzatoare fiecarui caz in parte (inexistenta banca de donatori, lipsa tehnica necesara etc.)
- se recomanda efectuarea tratamentului in cadrul unei unitati medicale din strainatate Continuarea